Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1661221: Zinc-plated grounding materials supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 7: supply zinc-plated grounding materials and anti-lightning wire. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1661220: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply 3-phase transformers. Funding source: depreciation capital and commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1661213: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package SCL-2019-06: supply spare parts for big repairing activities. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1661212: Solar power system supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 2A: supply solar power system. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1661205: Switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 05: supply and testing switching equipment. Funding source: depreciation capital and commercial
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1661204: MV underground cable supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 02: supply covered wire and MV underground cable. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1661203: Metering system supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 1: supply and installation standby metering system No 2. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661202: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 2: supply meter boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1661190: MV switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply MV switching equipment for Tay Ninh Power Co. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1661189: Insulators supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 08: supply and testing insulators. Funding source: depreciation capital and commercial loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008