Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1606331: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply intermediate transformers for the project of strengthening capacity of 2 transformers of Hung Thanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1606323: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply distribution transformers for Son Duong, Yen Son districts. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1606322: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply distribution transformers for Son Duong, Na Hang districts. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1606321: Switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 7: supply switching equipment. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1606320: Studio lighting system upgrade
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for upgrading lighting system for news studio. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1606313: Steel towers supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply steel towers. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1606306: Radio equipment upgrade
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for upgrading radio equipment in Long Giang commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1606305: Radio equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply and installation equipment for radio station in 6 communes. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1606304: Printed circuits supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 3.1.1: supply printed circuits. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1606301: Monitoring system supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply monitoring system of vibration for engine CWP 1B and control system of limestone balance 1B
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008