Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1483261: Wind meter supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply 02 wind meters, handheld humidify heat at Phu Quoc ,Lien Khuong weather station. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483260: Wiring cable supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package VTTB – 21 2018: supply wiring cable . Funding source: production business. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483250: Underground cable supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply LV underground cable. Funding source: production business . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483249: Steel cable supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply anti – twist steel cable @15. Funding source: basic depreciation. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483247: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply materials for installation for MV power capacitor 1800 KVAR. Funding source: production business.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483246: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 03/SCL2018: supply material, equipment and construction for repairing air conditioner for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1483244: General – purpose gauge supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply General – purpose gauge for electric panel . Funding source: production business. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483242: Generator supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply and installation standby generator 275 KVA. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483240: Generator supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 2: supply generator . Funding source: basic depreciation. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1483239: Generator supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply and installation generator for Hung Phu station. Funding source: reinvestment. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008