Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1718580: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 32 2019: supply transformer 110kV 40MVA. Funding source: Investment & Construction capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1718574: Switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply switching equipment and LV cubicles. Funding source: depreciation capital and commercial loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1718573: Transformer oil supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply oil for transformers and fuses. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1718568: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 6: supply and transporting primary equipment and materials and accessories for the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1718566: Steel towers supply and transporting
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package CPC-PHUOCAN-G04: supply and transporting steel towers under the project of connecting 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1718565: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply transformers. Funding source: depreciation capital and commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1718564: Meters, switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 01: supply meters, switching equipment, circuit breakers. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1718561: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply composite meter boxes for installation meters. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1718559: Loudspeaker supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply and installation loudspeaker in Cam Thach, Cam Thuy wards. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1718558: MCCB supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply MCCB for installation meters. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008