Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1845672: Television equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply television equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1845671: Led signboards supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply and installation outdoor led full colour signboards for Song Cong 2 industrial zone. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1845669: Materials and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply materials and spare parts. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1845668: Materials and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply materials and spare parts. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1845667: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply materials for substations. Funding source: depreciation capital and commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1845665: LED lights supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply LED lights for engine 1. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1845663: Industrial valve supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 56: supply industrial valve. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1845662: Electric cable supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package HH46-2019: supply electric cables. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1845661: Generator supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply generator for Hung Yen Telecom. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1845660: Electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 7: supply electric equipment. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008