Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1554882: Wireless radio equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply and installation wireless radio equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1554879: Wireless radio equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply and installation wireless radio equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1554876: Traffic equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 01: supply traffic equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1554875: Thermometer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply thermometer, paper and temperature recording pen tip and humidity . Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1554870: Switchgear supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package SPC – KHMKG-2018 – 3HH: supply switchgear, kit cubicle , insulators and accessories . Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1554869: Tapping system supply and installation
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply, installation and gauging for Tapping system. Funding source: basic depreciation. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1554864: Switchgear supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package SPC – 2081CM – 2018 – 3HH: supply switchgear , kit cubicle , insulator and accessories. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1554863: Switchgear supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package SPC – 2081HG – 2018 – 3HH: supply switchgear, kit cubicle , insulators and accessories. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1554859: Switch supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply switch for moving switchboard from Can Tho to Da Nang. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1554858: Standby equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply standby equipment and materials for Ban Chat hydropower plant. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008