Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1430227: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply equipment and tools. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1430226: Equipment and accessories supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 2: supply equipment and accessories. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1430225: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply electric equipment and materials for Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: big repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1430224: Electric cable supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 1: supply electric cable. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1430223: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 10/2018/VNC – TSAN15: supply equipment, electronic components. Funding source:: science and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1430222: Electric cable wire supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply electric cable wire, Funding source: loan and basic depreciation. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1430221: Electronic meter supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply electronic meter. Funding source: production expenses. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1430220: Distribution transformers supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package SPC – JICA – MV – 2G: supply distribution transformers. Funding source: SPC and JICA,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430218: Dust experimental chamber supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 08 – 2018 – VNC – KHCN: supply dust experimental chamber. Funding source: science and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1430217: DS and LTD supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply DS and LTD for enlarging distribution gridline in Ninh Son district. Funding source: Investment &
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008