Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1606014: Thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho cây chè
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho cây chè (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thái Nguyên  
 
#1606006: Gói thầu số 01 Mua hóa chất
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 01 Mua hóa chất (Số thông báo: 20181036982 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Phú Thọ  
 
#1606002: Mua hóa chất khử khuẩn Cloramin B phòng chống bệnh tay chân miệng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hóa chất khử khuẩn Cloramin B phòng chống bệnh tay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605996: HC02/2018: 138 danh mục chất chuẩn, hóa chất
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: HC02/2018: 138 danh mục chất chuẩn, hóa chất (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605989: Cung cấp hóa chất năm 2018 cho để tài nghiên cứu khoa học
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất năm 2018 cho để tài nghiên cứu khoa học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605985: DC02/2018: 75 danh mục dụng cụ, vật tư tiêu hao
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: DC02/2018: 75 danh mục dụng cụ, vật tư tiêu hao (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605980: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Bình Định  
 
#1605973: Mua vật tư phụ kiện thay thế
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư phụ kiện thay thế định kỳ cho hệ thống thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thái Nguyên  
 
#1605968: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Bình Định  
 
#1605963: Mua sắm trang thiết bị y tế
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Quảng Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008