Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1661369: Cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661368: Cung cấp bóng đèn, bộ đèn
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp bóng đèn, bộ đèn (Số thông báo: 20181172674 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661367: Mua sắm trang thiết bị y tế 218
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế 218 (Số thông báo: 20181236533 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661366: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2018-2019
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2018-2019 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661365: Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2019 tại Bệnh viện Quận 6
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2019 tại Bệnh viện Quận 6 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661364: Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2019 tại Bệnh viện Quận 6
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2019 tại Bệnh viện Quận 6 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661363: Mua các loại hóa chất dùng trong hồ bơi cho TTVHTT năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua các loại hóa chất dùng trong hồ bơi cho TTVHTT năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661362: Gói 225 Kit định tính GMO
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 225 Kit định tính GMO (Số thông báo: 20181235846 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661361: Mua vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hậu Giang  
 
#1661360: Mua vắc xin, hóa chất triển khai phun khử trùng tiêu độc
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vắc xin, hóa chất triển khai phun khử trùng tiêu độc; tiêm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008