Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1482996: Mua vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất rau muống nước theo VietGAP
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất rau muống nước theo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482995: Cung cấp hệ thống công nghệ tích hợp hóa sinh tách loại tanin và lên men
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp hệ thống công nghệ tích hợp hóa sinh tách loại tanin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482994: Mua vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất rau muống nước theo VietGAP
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất rau muống nước theo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482993: Gói 10: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 10: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở chưa đủ Điều
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1482992: Gói 10: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 10: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở chưa đủ Điều
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1482991: Mua vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất rau muống nước theo VietGAP
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư hỗ trợ mô hình sản xuất rau muống nước theo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482990: Gói 10: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 10: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở chưa đủ Điều
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1482989: Gói 9: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở đủ Điều kiện chế biến
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 9: Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở đủ Điều kiện chế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1482988: Gói 12: Hóa chất theo nhóm
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 12: Hóa chất theo nhóm "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1482987: Gói 12: Hóa chất theo nhóm
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 12: Hóa chất theo nhóm "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008