Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Medical instruments, chemicals
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Medical instruments, chemicals
 
#1483229: Stomach endoscopy wire supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 2: supply Stomach endoscopy wire for endoscopy system – Fujifilm . Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1483228: Rehabilitation equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply rehabilitation equipment of lung transplantation. Funding source: high technical machine . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1483226: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply generic medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483163: Vaccine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply vaccine for Nghe An Veterinary and Livestock Division. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Miền Trung
Central
 
 
#1483162: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 10: supply traditional medicine. Funding source: health insurance service. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1483161: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 9: supply traditional medicine. Funding source: health insurance service. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1483160: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 8: supply traditional medicine. Funding source: health insurance service. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1483159: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 4: supply medicine. Funding source: health insurance service. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1483158: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 6: supply specialized medicine. Funding source: health insurance service. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1483157: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: supply generic medicine. Funding source: health insurance service. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008