Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Medical instruments, chemicals
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Medical instruments, chemicals
 
#1430207: X-ray materials supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply and installation materials for X-ray room of Long An Mental Hospital. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Miền Nam
Southern
 
 
#1430206: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply generic medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430205: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply patient medicine or equivalence. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430204: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply patient medicine. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430203: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply generic medicine . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430202: Medicine supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 02: supply traditional medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1430201: Medicine supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 03: supply traditional medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1430200: Medicine supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 01: supply generic medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1430199: Medicine supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
HCM city Heart Institute announced to cancel the bid for supply generic medicine 2017 – 2018. For more
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430198: Medicine supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
HCM city Heart Institute announced to cancel the bid for supply origin patient medicine. For more information,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008