Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370915 Vietnam tenders
 
28804 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370915 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1698153: Thuê dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm nghiệp vụ thuộc dự án CIC-FSMIMS
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm nghiệp vụ thuộc dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698147: Cung cấp giấy A4
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp giấy A4 (Số thông báo: 20190215094 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698139: Gói thầu số 3 Mua sắm máy tính và máy in
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3 Mua sắm máy tính và máy in cho Trung tâm hòa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698136: Gói thầu số 3: Dịch chuyển và lắp đặt mới hệ thống mạng LAN
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Dịch chuyển và lắp đặt mới hệ thống mạng LAN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698134: Trang bị Ipad và máy tính xách tay
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị Ipad và máy tính xách tay (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698128: Mua kít kiểm nghiệm nhanh
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua kít kiểm nghiệm nhanh, vật tư tiêu hao và bộ vali kiểm tra
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698121: Mua sắm dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống phòng chống tấn công có chủ đích
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống phòng chống tấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1698114: Mua sắm thiết bị bổ sung
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị bổ sung, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Thuận  
 
#1698111: Mua sắm thiết bị chuyên dụng
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyên dụng Trung tâm Công nghệ thông tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Điện Biên  
 
#1698107: Gói số 5: Thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 5 Thiết bị (Số thông báo: 20190215681 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008