Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1483649: Mua sắm trang thiết bị Giáo dục năm 2018
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Giáo dục năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lâm Đồng  
 
#1483648: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị (Đợt 3) thuộc DA Mua sắm trang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Yên Bái  
 
#1483647: Mua sắm thiết bị, sửa chữa bàn ghế
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị, sửa chữa bàn ghế nhà đa năng năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bắc Ninh  
 
#1483646: Mua sắm thiết bị đồ dùng trong lớp
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị đồ dùng trong lớp, đồ chơi ngoài trời bậc mầm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Tiền Giang  
 
#1483645: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483644: Mua săm thiết bị phòng LAB
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua săm thiết bị phòng LAB thực hành và quản trị mạng máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483643: Mua sắm vật tư phục vụ đào tạo
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ đào tạo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483642: Gói thầu số 4: Mua sắm tài sản
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm tài sản phục vụ cho công tác tập luyện và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483640: (Gia hạn) Mua giấy in
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: Mua giấy in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại An Giang  
 
#1483639: (Gia hạn) In ấn tài liệu-Bảng hiệu cho XN VTBCTL
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: In ấn tài liệu-Bảng hiệu cho XN VTBCTL,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008