Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1429811: Cung cấp, lắp đặt thiết bi công nghệ thực phẩm Học kỳ 7, 8
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bi công nghệ thực phẩm Học kỳ 7, 8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cần Thơ  
 
#1429809: Mua văn phòng phẩm bảo đảm công tác
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua văn phòng phẩm bảo đảm công tác huấn luyện chiến đấu,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Dương  
 
#1429807: Hiệu chuẩn định kỳ các máy cấp than
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hiệu chuẩn định kỳ các máy cấp than nguyên 02 tổ máy và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Tĩnh  
 
#1429800: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần cung cấp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần cung cấp lắp đặt hệ thống sân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429797: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần cung cấp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần cung cấp lắp đặt Cảnh trí, khói
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1429795: In sách Lịch sử truyền thống
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In sách Lịch sử truyền thống đấu tranh và xây dựng huyện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Dương  
 
#1429790: Gói số 27 Thí nghiệm tổ máy trước và sau đại tu
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 27 Thí nghiệm tổ máy trước và sau đại tu; hệ thống phụ tải
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Phòng  
 
#1429789: Mua sắm thiết bị sinh học phân tử
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị sinh học phân tử "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429787: Mua sắm thiết bị phân tích hỗ trợ
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phân tích hỗ trợ "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429785: Cập nhật số Quyết toán ngân sách
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cập nhật số Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 vào
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008