Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1661436: Gói thầu số 03: Mua sắm bàn họp, ghế họp
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm bàn họp, ghế họp (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Yên Bái  
 
#1661435: Mua sắm bổ sung phần mềm cho hệ thống chụp mạch (DSA)
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung phần mềm cho hệ thống chụp mạch (DSA)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cần Thơ  
 
#1661434: Nâng cấp mở rộng, tích hợp kết nối thông tin phần mềm ứng
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp mở rộng, tích hợp kết nối thông tin phần mềm ứng cứu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661433: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho TTXVN
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho TTXVN năm 2019 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661432: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet tại Hà Nội cho TTXVN năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet tại Hà Nội cho TTXVN năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661431: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet và truyền dữ liệu
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet và truyền dữ liệu cho TTXVN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661430: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet và truyền dữ liệu
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet và truyền dữ liệu truyền hình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661429: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661428: 18.VT-19 Cung cấp và lắp đặt giá đựng hồ sơ tài liệu lưu trữ
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: 18.VT-19 Cung cấp và lắp đặt giá đựng hồ sơ tài liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1661427: 18.VT-20 Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác văn phòng
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: 18.VT-20 Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008