Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1555265: Mua sắm trang bị phần mềm quản lý lương biên chế
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang bị phần mềm quản lý lương biên chế (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cao Bằng  
 
#1555264: Xây dựng website giới thiệu và quảng bá
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng website giới thiệu và quảng bá cho sự kiện WTA (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Dương  
 
#1555263: Trang bị Swich đấu nối phục vụ dịch chuyển tổng đài từ Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Trang bị Swich đấu nối phục vụ dịch chuyển tổng đài
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đà Nẵng  
 
#1555262: Gói thầu số 7 Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 7 Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Thuận  
 
#1555261: VT-SCTX-2018-28 Cung cấp các chủng loại
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: VT-SCTX-2018-28 Cung cấp các chủng loại Máy tính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Dương  
 
#1555260: Mua sắm vật tư thay thế thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế thiết bị văn phòng năm 2018 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Tiền Giang  
 
#1555259: Gói thầu số 5 Văn phòng phẩm
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 5 Văn phòng phẩm (Số thông báo: 20180833849 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đồng Nai  
 
#1555258: Thiết bị tin học văn phòng
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Thiết bị tin học văn phòng (Số thông báo: 20180834397 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Ninh  
 
#1555257: Gói thầu số 01 Nâng cấp phần mềm thống kê y tế
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 01 Nâng cấp phần mềm thống kê y tế và triển khai mở rộng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Phú Thọ  
 
#1555256: (Gia hạn) Trang bị thiết bị truyền thông và module
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Trang bị thiết bị truyền thông và module
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008