Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1605666: Mua sắm phần mềm Quản lý trường học cho các trường Tiểu học huyện Văn Bàn
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Mua sắm phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lào Cai  
 
#1605665: Mua sắm ấn phẩm CMNM 2019
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm ấn phẩm CMNM 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Nam  
 
#1605664: Dự toán Mua sắm thiết bị năm 2018 cho Văn phòng Đăng ký đất đai
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dự toán Mua sắm thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Trà Vinh  
 
#1605663: Mua sắm phần mềm Quản lý trường học cho các trường Mầm non
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Mua sắm phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lào Cai  
 
#1605662: Mua sắm phần mềm Quản lý trường học cho các trường THCS
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu; Mua sắm phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lào Cai  
 
#1605658: Cung cấp máy tính để bàn cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp máy tính để bàn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605657: Mua sắm máy vi tính, máy in phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy vi tính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605656: Mua sắm hàng hóa, vật tư nghiệp vụ chuyên môn
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605655: Thiết bị tin học văn phòng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị tin học văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605654: Cung cấp thiết bị, truyền thông, máy tính văn phòng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008