Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1482853: Gói thầu số 02: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Ninh  
 
#1482852: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1482851: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bến Tre  
 
#1482850: 01.XL: Xây dựng nền mặt đường và các công trình trên tuyến đường
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Xây dựng nền mặt đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Tĩnh  
 
#1482849: Thi công xây dựng đoạn Km4+455,88 - Km6+000
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Long An  
 
#1482848: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Dương  
 
#1482847: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Dương  
 
#1482846: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bến Tre  
 
#1482845: Xây dựng Đường giao thông Quan Nam - Thượng Phú
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Đường giao thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Tĩnh  
 
#1482844: Xây dựng tuyến đường từ đập Hai Thời đến Vàm Xáng
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng tuyến đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008