Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1606089: Thi công xây dựng công trình: Hạng mục phát sinh Phần đường
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Phước  
 
#1606088: Gói thầu số 01 XDM dãy phân luồng giao thông
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 01 XDM dãy phân luồng giao thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Kiên Giang  
 
#1606087: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Dương  
 
#1606083: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.302 - thôn Sơn Đình - thôn Đồng Lính
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.302
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Vĩnh Phúc  
 
#1606075: Gói thầu số 04 Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 04 Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thái Bình  
 
#1606063: Xây lắp + Hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + Hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Vĩnh Phúc  
 
#1606061: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1606060: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1606059: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1606044: Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008