Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370867 Vietnam tenders
 
28804 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370867 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1697571: Gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Cà Mau  
 
#1697570: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20190210792 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1697569: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20190210753 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1697568: Gói số 06: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 06: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hải Dương  
 
#1697565: Xây lắp + Hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + Hạng mục chung (Số thông báo: 20190212604 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Phước  
 
#1697564: Xây dựng công trình đoạn tuyến Km1+574 - Km6+662,30
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình đoạn tuyến Km1+574 - Km6+662,30 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Nghệ An  
 
#1697563: Gói thầu số 3: Nâng cấp, cải tạo đường vào Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Nâng cấp, cải tạo đường vào Công ty cổ phần giấy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thái Nguyên  
 
#1697562: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20190208434 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Cà Mau  
 
#1697560: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20190206564 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Tây Ninh  
 
#1697559: Gói thầu số 1: Phần xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Phần xây lắp công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Nghệ An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008