Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1660830: Đường Chu Văn An đoạn còn lại
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đường Chu Văn An đoạn còn lại (Số thông báo: 20181235487 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Long An  
 
#1660626: Thi công xây dựng: Kiên cố hóa kênh tưới từ kênh chính phía nam hồ Hóc Nhạn
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng: Kiên cố hóa kênh tưới từ kênh chính phía nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Định  
 
#1660624: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20181237466 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Bình  
 
#1660620: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20181237585 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Bình  
 
#1660617: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thái Bình  
 
#1660612: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20181238068 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng  
 
#1660608: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20181237980 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1660605: Mặt đường bê tông xi măng
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mặt đường bê tông xi măng (Số thông báo: 20181238005 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Định  
 
#1660601: Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (Số thông báo: 20181238366 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Ninh  
 
#1660598: (Gia hạn) Điều tiết đảm bảo ATGT đường thuỷ thi công cầu Rạch Tre, Rạch Ông
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Điều tiết đảm bảo ATGT đường thuỷ thi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008