Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1429910: Xây lắp Tuyến Yến Nê đi Bắc An
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Tuyến Yến Nê
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng  
 
#1429909: Xây lắp Tuyến Bồ Bản đi Cầu Mùn
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Tuyến Bồ Bản
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng  
 
#1429907: Xây lắp Tuyến Bồ Bản đi Cầu Mùn
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Tuyến Bồ Bản
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng  
 
#1429905: Gói thầu 49/XL: Thi công xây dựng lớp cấp phối đá dăm
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 49/XL: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Dương  
 
#1429904: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thanh Hoá  
 
#1429903: Gói thầu số 01: Đường Rạch Chùa bờ trái
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Đường Rạch Chùa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đồng Tháp  
 
#1429899: Gói thầu 01 xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01 xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Lâm Đồng  
 
#1429898: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1429897: (Hủy thầu) Thi công xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình của dự án
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo hủy mời thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1429896: Trồng cây xanh + hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trồng cây xanh + hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bình Phước  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008