Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1555334: Gói thầu số 03 Phần xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Phần xây dựng công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Nghệ An  
 
#1555333: Gói số 01 Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 01 Thi công xây lắp công trình (bao gồm hạng mục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thanh Hoá  
 
#1555332: Thi công xây dựng và hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và hạng mục chung (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hậu Giang  
 
#1555331: Gói thầu số 1 Xây dựng
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Bình  
 
#1555330: Xây lắp 1
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp 1 (Số thông báo: 20180835527 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Khánh Hoà  
 
#1555329: Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Đường GTNT Đầu Bờ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Đường GTNT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Trà Vinh  
 
#1555327: Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước thị trấn Yên Châu
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Sơn La  
 
#1555326: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20180836310 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Điện Biên  
 
#1555325: Gói thầu xây dựng số 02
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây dựng số 02 (Lý trình Km4+44,04- Km6+570,41) (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Kon Tum  
 
#1555324: Gói thầu số 05 Xây lắp toàn bộ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 Xây lắp toàn bộ (Số thông báo: 20180833659 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Lai Châu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008