Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1483503: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 02: upgrading Thuong Mai road in Cam Trung ward , Cam pha city. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483497: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for upgrading Trung Trac – Trung Nhi road in ward 1, Vinh Chau town, Soc Trang province. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1483496: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: construction road in Co Giang , Kim Ho hamlets and Toan thang group in Le Chi commune, Gia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1483493: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: construction section from Km2+530 – Km3+080 for upgrading road provincial 9 ( Dang Thuc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483492: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: construction section from Km1+599,65- km2+405,08 for upgrading To Ky road ( section from
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483491: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for improving road surface of campus of square Km5 in Dong Tam ward Yen Bai city . Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483489: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction road of 30m connection Hanoi inland clearance point to Nguyen Duc Thuan road. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1483488: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 02: improving road DH02 Binh Trung to Binh An. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1483486: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for improving Na Chao – Lung Sac – Pac Tao road in Soc Ha commune. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483483: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for improving Bac Phuong – Lung Nhung – Lung Moi road in Quy Quan commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008