Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1430183: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction road in Minh Khai – Duong Lieu communes 9 route
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1430182: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package SL:1 – XD:1: construction bridges in Son La province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1430181: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package SL:7 – XD:1: construction bridges in Son La province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1430180: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package VP:2- XD:1: construction bridges in Vinh Phuc province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1429963: Road construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Gia Lam district Investment and Construction PMU announced to cancel the bid for construction road 30m connection Hanoi inland clearance area to Nguyen Duc Thuan road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1429367: Road improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for improving road from bridge 30-4 to Soi Ca in Son Hung commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Thọ  
 
#1429366: Road improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for improving Phan Boi Chau road in Chu Se township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
#1429365: Road improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for improving road of section from Dao Duy Tung road to village
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1429364: Road improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for package 01: improving Nhan Nghia – Song Nhan road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#1429363: Road improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for improving Doan Thi Diem road in Chu Se township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008