Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1661214: Traffic system organising
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 1: organising traffic system in Dong Anh district. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1661210: Road upgrade-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for upgrading road and drainage system from inter-commune road to Mr Dao’s house . Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1661208: Road improve
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for improving road from gate C2 to in front of DAP warehouse. Funding source: big repairing capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Phòng  
 
#1661201: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 10: construction internal road to production area in hamlet 1, Thuong Quang commune, Nam Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1661196: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 9: construction internal road to production area in hamlet 7, Thuong Quang commune, Nam Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1661193: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 8: construction internal road to production area in hamlet 5, Thuong Long commune, Nam Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1661187: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 7: construction internal road to production area in hamlet 3, Thuong Quang commune, Nam Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1661182: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 12: construction road to production area from A Sap bridge to Ba Re in Huong Phong commune, A
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1661177: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 11: construction community road in Hong Van commune, A Luoi district. Funding source: ADB.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1661171: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 10: construction road in Dut hamlet, Hong Trung commune, A Luoi district. Funding source: ADB.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008