Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1555162: Road signalling system repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing road signalling system at Km0 – Km20 highway 15, Hoa Binh province. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1555160: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for upgrading road, drainage system from Mr Luu’s house to Mr Than Minh’s house , from Mr Dinh’s house to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1555159: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 01: construction and grounding communication system for upgrading highway 21B of section of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1555157: Road repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for disposing road surface at Km376+550-Km376+950, replacing concrete slab at Km380+900-Km383+207 on
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1555156: Road repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing foundation, road surface, drainage system, traffic system of section of Km284+676- Km290+976
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đăk Nông  
 
#1555154: Road repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing roads in Bach Mai ward. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1555152: Road repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing road surface of sections of Km206+600 ÷ Km214+800; Km226+600 ÷ Km230+100; Km234+600
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đăk Nông  
 
#1555150: Road repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing road surface of section of Km64- km66, Km68- Km86+754 highway 30 Dong Thap province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555149: Road construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 3: construction foundation and road surface for road from Phu Huu bridge – nhan Luong in Phu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Tháp  
 
#1555148: Road construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction Yen Son – Cai Kinh road. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lạng Sơn  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008