Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370915 Vietnam tenders
 
28804 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370915 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1698231: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for improving road in Trai Sen residential area in Van An wad. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698226: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction km0+000 to km5+600 (Co Chu bridge) and branch of provincial road 487B in Nam Dinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698225: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 1: construction Hoa Binh – Nhon Binh road (DT74). Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698224: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction Pac Ca – Luc Mon road in Tan Thanh commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698223: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 2: construction road from highway 54 to Binh Tan district culture centre. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698220: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 1: construction road in group 8, Quang Phong ward. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1698214: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 01: construction internal road of branches of Corps No 3. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1698213: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 02: construction road in group 8, Quang Phong ward. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1698212: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction road in Tay Bac residential area in Quang Long ward. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1698210: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction avoiding road (from Ha Huy Tap road to planned road in commercial centre in Dak To district)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008