Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1606303: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for upgrading road in Tram Troi township. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1606299: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for repairing Duong Cong Khi road ( section from Xuan Thoi Thuong 12 to Binh Chanh border) in Hoc Mon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606298: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for repairing Duong Cong Khi road ( section from route hamlet 4 Xuan Thoi Son to Phan Van Hon road ) in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606289: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for repairing Pham Van Sang road ( section from Phan Van Hon road to house No 92). Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606286: Road improve
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 4: improving from km3 to km6 of provincial road 878B in Tien Giang province. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#1606277: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction road in Hai Son hamlet, Phuoc Hung commune.. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1606273: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction road in group 10 in Phuoc Hung commune.. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1606269: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction road in group 15, 16, Phuoc Tho hamlet, Phuoc Hung commune.. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1606265: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction drainage system in group 1, 2, 3, Phuoc Loc hamlet, Phuoc Hung commune.. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1606259: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction road in group 2 in Phuoc Thai hamlet, Phuoc Tinh commune.. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008