Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1429858: (Điều chỉnh) Gói thầu số 27 - ĐTXL 2018 - ĐTRR “Đại tu đường trục hạ thế
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 27 - ĐTXL 2018 - ĐTRR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1429857: (Điều chỉnh) Gói thầu số 23 - ĐTXL 2018 - ĐTRR “Đại tu đường trục hạ thế
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 23 - ĐTXL 2018 - ĐTRR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1429848: (Gia hạn) Gói thầu số 2: Xây dựng ĐDK -35kV cấp điện cho TBA 35/6kV
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng ĐDK -35kV cấp điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1429843: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429835: Gói thầu số 1
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1429834: Gói thầu số 3
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1429831: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
#1429829: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
#1429812: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
#1429810: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008