Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1555490: Gói thầu số 4-XL18 Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: G Gói thầu số 4-XL18 Xây lắp (Số thông báo: 20180834483 - 01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Ninh  
 
#1555489: Gói thầu số 03-XL5 Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03-XL5 Xây lắp (Số thông báo: 20180835964 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Ninh  
 
#1555488: XD-SC-24-18 Thi công xây dựng công trình thuê ngoài
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XD-SC-24-18 Thi công xây dựng công trình thuê ngoài (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555487: (Hủy thầu) Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180802903 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
#1555486: (Hủy thầu) Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180802833 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
#1555485: (Hủy thầu) Gói thầu 23: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 474TH (từ trụ 1 - 61)
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu:: Gói thầu 23: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 474TH (từ trụ 1 - 61)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Tháp  
 
#1555484: (Hủy thầu) Gói thầu 22: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch tuyến 478SH
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu 22: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch tuyến 478SH và 480SH (từ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Tháp  
 
#1555483: (Hủy thầu) Gói thầu 21: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Tháp Mười
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu 21: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018 bổ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đồng Tháp  
 
#1555482: (Hủy thầu) Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180802297 - 02. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Bắc Giang  
 
#1555481: (Gia hạn) Xây dựng 8 tuyến cáp ngầm
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Xây dựng 8 tuyến cáp ngầm trên địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008