Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1482827: (Gia hạn) Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482826: (Điều chỉnh) Gói 16: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị đoạn đường dây
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 4: Gói 16: Xây dựng, lắp đặt vật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482825: (Điều chỉnh) Gói 17: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị đoạn đường dây
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 4: Gói 17: Xây dựng, lắp đặt vật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482824: (Điều chỉnh) Gói 15: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị đoạn đường dây
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 4: Gói 15: Xây dựng, lắp đặt vật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482823: (Điều chỉnh) Gói thầu SPC-S2-HV-W-B-2
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 2: Gói thầu SPC-S2-HV-W-B-2:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482816: Gói thầu số 3: Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1482815: Sửa chữa thiết bị các trạm ra đa
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa thiết bị các trạm ra đa biển Nghi Xuân, Đồng Hới và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1482814: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180562239
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1482810: Sửa chữa công trình Trạm ra đa
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa công trình Trạm ra đa biển Nghi Xuân, xã Cổ Đạm,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1482809: Gói thầu 38TC-SCL2018:
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 38TC-SCL2018: Thi công các công trình xây dựng tại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008