Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1661279: Cung cấp VTTB thi công phần không điện và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB thi công phần không điện và mua bảo hiểm công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661278: 02-2018/INF MN/FTEL Đào đường
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 02-2018/INF MN/FTEL Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661277: Nhân công chỉnh trụ nghiêng, tháp đà và thay bộ dây chằng
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nhân công chỉnh trụ nghiêng, tháp đà và thay bộ dây chằng (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Cần Thơ  
 
#1661275: Gói 03 Thi công công trình Chống quá tải khu vực xã
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 03 Thi công công trình Chống quá tải khu vực xã Chi Khê, xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Nghệ An  
 
#1661274: Gói thầu số 2 Thi công xây lắp + thiết bị
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Thi công xây lắp + thiết bị (toàn bộ phần di chuyển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Điện Biên  
 
#1661273: (Hủy thầu) Gói thầu số 3: Xây lắp (bao gồm xây dựng và phần SCADA)
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu số 3: Xây lắp (bao gồm xây dựng và phần SCADA) (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1661272: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Di chuyển khoảng cột 91-92 ĐZ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hưng Yên  
 
#1661268: Gói thầu số 26 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm biến áp
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 26 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1661265: Gói thầu số 3 Xây lắp (bao gồm xây dựng và phần SCADA)
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3 Xây lắp (bao gồm xây dựng và phần SCADA) (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1661263: Gói thầu 34TC.SCL2019 Thi công xử lý sạt lở
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 34TC.SCL2019 Thi công xử lý sạt lở móng cột vị trí 316
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008