Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1718202: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình SCL TSCĐ
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình SCL TSCĐ các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718199: Di dời đường dây trung, hạ thế
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Di dời đường dây trung, hạ thế (Số thông báo: 20190303945 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718194: Gói 10 Thi công xây dựng (từ TBA tân Hưng tới trụ 30)
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 10 Thi công xây dựng (từ TBA tân Hưng tới trụ 30) (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718132: Gói 12 Thi công xây dựng (từ trụ 58 tới TBA Tân Biên)
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 12 Thi công xây dựng (từ trụ 58 tới TBA Tân Biên) (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718130: GTSCL02-2019 Thi công xây dựng đường dây Trung thế Sơn Kỳ 1
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: GTSCL02-2019 Thi công xây dựng đường dây Trung thế Sơn Kỳ 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718127: (Hủy thầu) Thi công xây dựng tuyến cáp quang trục
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Thông báo hủy mời thầu: Thi công xây dựng tuyến cáp quang trục Bắc Nam mạch 3 - khu vực miền Bắc năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718125: (Hủy thầu) GTSCL02-2019 - Thi công
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Thông báo hủy mời thầu: GTSCL02-2019 Thi công xây dựng đường dây Trung thế Sơn Kỳ 1 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718122: (Gia hạn) ĐTXD.2019-XL Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: ĐTXD.2019-XL Thi công xây lắp công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hậu Giang  
 
#1718104: (Gia hạn) Số 5: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Số 5: Xây lắp công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1718103: (Điều chỉnh) Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008