Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1555104: Underground cable construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction 8 underground cables in Tay Hoa district Phu Yen province. Funding source: Viettel . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1555103: Telecom cable improve-bid cancel
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bac Giang Power Co announced to cancel the bid for improving telecom cable on electric column on Tran Nguyen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Giang  
 
#1555098: Telecom cable improve-bid cancel
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bac Giang Power Co announced to cancel the bid for improving telecom cable on electric column on Le Loi road of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Giang  
 
#1555095: Substation repair-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing substation phase 4. Funding source: big repair . Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555092: Power work construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 1: repairing column beam 86 of DDK 171, 172E1.6 – E1.4 for connection shunt 110kv Mo Lao and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1555089: MBA repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for repairing MBA TD 442 of substation E1.5. Funding source: production expenses,. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1555086: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 14: construction lighting system for the project of wastewater processing system at Binh Long
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại An Giang  
 
#1555084: Grid upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 02: upgrading MV, LV grid and substations in Buu Hoa , Hoa An and Tan Hanh communes,. Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#1555081: Gridline repair-bid cancel
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Dong Thap Power Co announced to cancel the bid for package 21: repairing MV gridline in Thap Muoi district For
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Tháp  
 
#1555078: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for improving gridline 0.4kV behind substations in Bac Ly commune, Hiep Hoa district. Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008