Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1483517: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction gridline of substation of power supply in Tan Tao, An Lac wards , Binh Tan district ,. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483516: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package CPC – PHUOCAN-W01: construction, test and adjust for grid and NXT for connection 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1483515: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package CPC – VSIP-W01: construction , test adjust of grid and substation for substation 110kv VSIP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1483512: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for repairing grid 35kv of Bai Mac shunt of feeder 375 E8.6, :Lai Vu B shunt of feeder 377 E8.6, shunt of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483511: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
+construction grid 35kv in Binh Chau commune, Lac Son district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483509: Default detector installation
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 1: installation default detector on MV gridline. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483507: Capacitors installation
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 2: installation capacitors on MV gridline. Funding source: depreciation capital and commercial
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483506: Anti – overload construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction and supply remain equipment for anti – overload of gridline 0,4kv in Thai Thuy district ( Thuy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483505: Anti – overload construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction and equipment for anti – overload of grid 0,4kv in Quynh Phu district ( Quynh Hoa, Quynh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483504: Anti – overload construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction and equipment for anti – overload of gridline 0,4kv in Tien Hai, Thai Thuy district ( Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008