Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1429990: Transformer station repair-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
HCM city High Voltage Gridline Co announced to cancel the bid for construction and installation, supply air conditioner for transformer stations 110kv Tan Binh 2, Tan Quy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429984: Gridline construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 23 – DTXL 2018 – DTRR: construction LV grid and meter system of TBA Yen Duyen 2., 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1429980: Gridline construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 27 – DTXL 2018 – DTRR: construction LV grid and meter system of TBA Hoang Van Thu 7B, Hoang Van Thu 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1429977: Gridline construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 2: construction gridline 35kV to supply power for substation 35/6kV No 1 at surface +67 of Cao Son Coal Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
#1429974: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 06 – XDCB18: improving gridline at Kim Ma village.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1429970: Grid construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 29 – DTXL 2018 – DTRR: construction LV grid and meter system of TBA Mai Dong 8, Mai Dong 23.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1429967: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply equipment, materials and construction anti-overload works for gridline and substation in Son La province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
#1429397: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for package 11: construction, supply and installation material
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429396: Substation construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for construction anti – overload of substations in Bac Ninh province phase 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#1429394: Power system construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for package 16: construction outside power system + lighting system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008