Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1661140: Power work construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Northern Power Works PMU announced to cancel the bid for package 3: construction ( construction and Scada
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1661137: Power work construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply materials and equipment and construction non – power system, insurance service for the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661135: Power work construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 09TC.SCL2019 supply material, equipment and repairing for grounding system on column from
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1661131: Power work construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for +Lot 1: construction gridline 22kv of exploitation of feeder 22kv of substation 110kv Ho Tram in Xuyen Moc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1661127: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for construction lighting system on road DCD.05 (from DCD.08 to DCD.14) and road DCD.12 (from DCD.05
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1661118: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for construction lighting system on road DCD.05 (from DCD.06 to DCD.14) and road DCD.10 (from DCD.05
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1661114: Grid construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 03 supply materials and construction grid 110kv for the project of feeder 110kv behind Lang Son
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1661108: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for moving pillar 91-92 of gridline 110kV 172E28.2 – 172E28.7 to clear surface via highway 38 and residential
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661106: Feeder installation
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 3 ( construction ( construction and Scada) for the project of installation feeder 110kv of substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1661104: Anti – overload work construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for construction gridline for anti – overload work in city, towns and districts in Vinh Long province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008