Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1718817: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package CPC-BOY-W03: transporting transformer 110kV from Cu Jut 110kV substation to Bo Y 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1718813: Substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 5: construction substations and distribution gridline in Long Bien district 2019. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1718810: Substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply materials, equipment and construction, insurance service for upgrading for substations and public LV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718808: Substation improve
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for improving Hang Dan substation. Funding source: basic depreciation. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1718806: Substation overhauling
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 1: overhauling substation, LV grid and meter tank system in Nghia Tan ward. Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1718804: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package CPC-EaSoup-W01: construction substation 110kv Ea Soup . Funding source: loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1718802: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for construction and insurance service for repairing for substations and LV gridline in Thanh Loc, An Phu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718800: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 1: supply materials, construction, test adjust and insurance service for the project of shunt of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1718797: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 46TC.SCL2019: construction substation 500kv Hiep Hoa. Funding source: big repair. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1718795: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 41 – DTXL 2019 – DTRR: construction substations in Hoang Mai district . Funding source: loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008