Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1606207: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 9: construction and installation material and equipment ( fire fighting ( for the project of installation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606205: Substation construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 8: construction substation 220kv Dung Quat . Funding source: EVNNPT. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1606204: Solar Power Plant construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
The Employer: Hacom Energy Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1606200: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction power supply system and lighting system for resettlement area of Nguyen Trong Tri road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Định  
 
#1606198: MBA repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply goods and construction for repairing for MBA T2 of substation 110kv My Loc, Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1606193: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package NT-31: construction lighting system on operating road of Nam Toong hydropower project. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1606189: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 03: construction lighting system via Lang Co township. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1606180: Hydropower plant construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package NS2-XL08: construction headwork, water intake gate, tunnel, pressure tower, factory, discharge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lai Châu  
 
#1605099: Substation repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for repairing cable ditch system, operating road , control house of centre of substation 110kv Hai Hau. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1605098: Power system moving
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 07: construction, equipment , expenses of direct, and expenses of common for moving power
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008