Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1555281: Gói thầu số 7 Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Lào Cai  
 
#1555280: Gói thầu số 7 Xây lắp toàn bộ công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7 Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bình Thuận  
 
#1555279: Xây lắp công trình (cả thiết bị)
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (cả thiết bị) (Số thông báo: 20180835765 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Kon Tum  
 
#1555278: Gói thầu số 01 Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Xây lắp (Số thông báo: 20180835650 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Nai  
 
#1555277: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20180833169 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1555276: Chi phí xây dựng
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20180834443 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555275: Gói thầu số 12 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555274: Nạo vét cống, hố ga, miệng hố ga các tuyến đường
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nạo vét cống, hố ga, miệng hố ga các tuyến đường còn lại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Tháp  
 
#1555273: Cung cấp và lắp đặt cụm bể lắng lọc Xí nghiệp cấp nước Phú Thọ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt cụm bể lắng lọc Xí nghiệp cấp nước Phú Thọ -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Phú Thọ  
 
#1555272: Gói thầu số 1: Xây dựng 09 cống
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng 09 cống (gồm 2 lô: Lô 01- Xây dựng 05
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Kiên Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008