Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1429856: Xây lắp số 01 Xây dựng nền và mặt đê
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp số 01 Xây dựng nền và mặt đê
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Tháp  
 
#1429855: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cần Thơ  
 
#1429854: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp + Thiết bị (mới 100%)
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp + Thiết bị (mới 100%)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bắc Ninh  
 
#1429853: (Hủy thầu) Mua sắm vật tư phục vụ các trạm xử lý nước thải năm 2018
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo hủy mời thầu: Mua sắm vật tư phục vụ các trạm xử lý nước thải năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Ninh  
 
#1429852: (Đính chính) Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo đính chính giá bán 1 bộ HSMT: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Lạng Sơn  
 
#1429851: Hệ thống cấp nước máy lắng
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hệ thống cấp nước máy lắng "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Ninh  
 
#1429847: Gói số 23 Đại tu hệ thống nước cấp, nước ngưng tổ máy số 4
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 23: Đại tu hệ thống nước cấp, nước ngưng tổ máy số 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Phòng  
 
#1429844: Xây lắp và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429841: Thi công xây lắp và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429840: Sửa chữa cống, thiết bị
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa cống, thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Tháp  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008