Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370929 Vietnam tenders
 
28804 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370929 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1698291: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình Nâng cấp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hậu Giang  
 
#1698289: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hậu Giang  
 
#1698286: Gói thầu số 02 Xây dựng và cung ứng lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Xây dựng và cung ứng lắp đặt thiết bị (bao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Thanh Hoá  
 
#1698283: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20190216105 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Kon Tum  
 
#1698280: Gói thầu số 02: Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nam  
 
#1698277: Gói thầu số 02: Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nam  
 
#1698273: Gói thầu số 05 Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình và chi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Nghệ An  
 
#1698271: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20190214618 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1698266: Gói số 3 Xây dựng: Nhà bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ giới
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3 Xây dựng: Nhà bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ giới; Sửa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hưng Yên  
 
#1698262: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20190208302 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008