Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1661194: Xây dự và lắp đặt thiết bị Hệ thống cấp nước sinh hoạt
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dự và lắp đặt thiết bị Hệ thống cấp nước sinh hoạt (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Trị  
 
#1660432: Cải tạo nâng cấp Hệ thống XLNT Sinh hoạt Tổng công ty công suất 240m3/ngày
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo nâng cấp Hệ thống XLNT Sinh hoạt Tổng công ty công suất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đà Nẵng  
 
#1660431: Gói số 4 Trạm đo mưa, đo gió
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 4 Trạm đo mưa, đo gió (Số thông báo: 20181237525 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Phòng  
 
#1660430: Mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình: Trạm bơm thôn 6, xã Hòa Lễ,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đăk Lăk  
 
#1660423: Gói thầu số 2 Kiên cố kênh N12 và công trình trên kênh
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 2 Kiên cố kênh N12 và công trình trên kênh đoạn K0+00 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Thanh Hoá  
 
#1660422: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Thị Ngân
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1660421: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Minh Tâm
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1660417: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Chí Thảo
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1660416: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1660413: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008