Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1483400: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction water supply system in Ia Bia hamlet, Ia Le commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1483399: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction water supply system in Che Me hamlet, Muong Bang commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483397: Sewer repair
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 01: repairing sewer at Km99+446 and drainage system at Phu Tho station of Yen vien – Lao Cai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1483393: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package NT-1.2: construction drainage sewers in Nha Trang city. Funding source: IDA. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1483390: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package NT-1.1: construction sewer level 3 and replacing manholes on roads and lanes in Nha Trang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1483389: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 1: construction sewer via transporting road in Nga 6 – Giap Khau. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1483387: Rotten pipeline improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply materials, spare parts and construction for rotten pipeline in district 4, Funding source: expenses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483385: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package NT-1.3: construction pumping station, separation well and wastewater network level 1, 2, 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1483383: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 02: construction pumping station in hamlet 1, 3 Vinh Hai commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1483382: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package NT-1.3: construction pumping station, well and wastewater network level 1, 2 in Nha Trang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008