Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1661250: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for improving water supply system in Phong Chau, Lang Yen communes, Trung Khanh district. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661248: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for improving water supply system in Dinh Phong, Dam Thuy, Duc Hong communes, Trung Khanh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661246: Wastewater treatment system upgrade
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for upgrading wastewater treatment system capacity 240cbm/day. Funding source: Loans and equity. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#1661244: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 2 construction and installation equipment for water supply system in Dac Son commune, Pho Yen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661242: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 4: construction and installation equipment for water supply system in Lang Den hamlet, Trang Xa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661240: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 5: construction and installation equipment for water supply system in Xuan Phuong commune, Phu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661238: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 3: construction and installation equipment for water supply system in Cay Thong hamlet, Phuc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1660079: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Bid for improving water supply system in Binh Lang commune, Quang Uyen district. Funding source: WB. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1660077: Water pipeline system moving
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Bid for supply materials, spare parts and construction for moving for water supply pipeline on Lien Phuong road (
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1660074: Valve gate construction
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Bid for construction valve gate on water intake gate of Da M’bri hydropower project. Funding source: expenses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008