Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1430179: Irrigation ditch dredging
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for dredging Ruot Ngua irrigation ditch in ward 16
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430178: Anti – flood construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction anti- flood on lane 1951 - 2055 Pham The Hien, P6 Q8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1428766: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for construction, supply and installation equipment for fresh water processing system for Tan Lap area. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Ninh  
 
#1428757: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for construction water supply system in Huoi Pinh hamlet, Muong Toong commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Điện Biên  
 
#1428753: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for construction water supply system in Huoi Lech hamlet, Huoi Lech commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Điện Biên  
 
#1428746: Wastewater collecting system construction
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for package 01: construction wastewater collecting system in Chau Son industrial zone. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nam  
 
#1428741: Spillway improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for improving spillway in Chuoi hamlet, Kha Cuu commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Phú Thọ  
 
#1428737: Sewer upgrade
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for upgrading sewer of Thanh Bach lake in Dinh Lac commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thanh Hoá  
 
#1428732: Pumping station repair
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for package 05 –LAO: design, supply and installation equipment and construction for the project of repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1428729: Lake improve
Đăng ngày Posted:
16-3-2018
Bid for package 01: improving lake of Kim Thuy on the left side of Ngo Mon gate and Hoa Binh gate. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thừa Thiên-Huế  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008