Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1555169: Wastewater collecting and treatment system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package XL1: construction wastewater collecting and treatment system in Tam Hiep urban area in Nui
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#1555168: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 7: upgrading water supply system in Phan Dung commune, Tuy Phong district Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Thuận  
 
#1555167: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 22 ( HU-CW01): construction water supply system at Phu Son waste processing area in Huong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1555165: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 1: construction 9 sewers including 5 sewers in An Bien district and 4 sewers in An Minh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Kiên Giang  
 
#1555163: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for upgrading Chat Thanh pumping station in Chat Binh commune, Kim Son district Funding source: charter
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Ninh Bình  
 
#1555076: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for upgrading Chat Thanh pumping station in Chat Binh commune, Kim Son district Funding source: charter
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1555072: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction Vang Chay A2 irrigation system in Nam Than hamlet , Nam Cang commune, Sa Pa district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1555067: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction irrigation system in Na Pan hamlet, Na Nghiu commune, Song Ma district Son La province .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1555066: Irrigation system upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for upgrading irrigation system in hamlet 14, Phuoc Cong commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1555061: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction Na Luong irrigation system in Coc Pang commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008