Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370959 Vietnam tenders
 
28804 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370959 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1698190: Water pipeline upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading water pipeline in Thuan Hung, Vinh Vien, Vinh Vien A, Vinh Thuan Dong communes, Long My
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698185: Water pipeline upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading water pipeline in Hoa My, Tan Binh communes, Phung Hiep district. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698183: Water pipeline upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading water pipeline in Vi Thanh, Vi Thuy, Vinh Thuan Tay, Vinh Trung, Vinh Tuong communes, Vi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698182: Water pipeline upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading water pipeline in Long Tri, Tan Phu, Long Tri A communes, Long My town. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698178: Water processing system construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction and installation equipment for water processing system capacity 2,500cbm/day for Duong Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698176: Sewer upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 02: upgrading Thanh Chau sewer. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698175: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction sewer in Kon Dao commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1698173: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 05: upgrading Cau Ban pumping station in Hung Nguyen district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1698170: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading Phu Da pumping station in Son Dong commune, Lap Thach district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698167: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading Ben Chay pumping station in Hai Luu commune, Song Lo district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008