Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1606340: Water supply system upgrade
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 1: upgrading water supply system in Na Ma, Thu Lung, Na Pao hamlets in Ban Lau commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lào Cai  
 
#1606338: Water reservoir construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package C1-BD-GD2-W1: construction 3 water reservoirs of Cu Le, Lo Mon, Ho Cung. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Định  
 
#1606335: Well repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for repairing well in Giang Xa hamlet, Tram Troi township . Funding source: state budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1606330: Water pipeline repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply materials and construction for repairing rotten pipeline in district 11 – 2018 on Hong Bang road (
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606328: Pond embankment improve
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for improving embankment on pond ahead Pho Lai pagoda in Ha Phong hamlet, Lien Ha commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1606324: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction Tu Min Dak Re 1 irrigation system in Dak Na commune. Funding source: WB. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Kon Tum  
 
#1606318: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 1: construction, supply and installation equipment for Long My – Vi Thanh dyke phase 2. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hậu Giang  
 
#1606312: Drainage system upgrade
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for upgrading drainage system at Dong Kenh area, Dai Vi hamlet, Lien Ha commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1606308: Canal construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 03: construction Thap Cuu main canal for Ha Duc pumping station in Chuong My district, Hanoi .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1605128: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 05: construction water supply system in Viet Thanh hamlet, Viet Hong commune, Bac Quang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008