Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1606188: Thi công xây dựng + hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Đăk Lăk  
 
#1606187: Xây dựng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Bình  
 
#1606186: Diệt trừ mối và phòng chống mối cho công trình đang sử dụng
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Diệt trừ mối
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ninh  
 
#1606185: Gói thầu số 12 Xây dựng dựng mới hàng rào
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 12 Xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Kiên Giang  
 
#1606184: Sửa chữa mái ngói, chống thấm, sơn tường nhà làm việc
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa mái ngói
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bình Dương  
 
#1606183: Gói thầu số 02 Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 02 Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Giang  
 
#1606182: Gói thầu số 03 Thi công xây lắp công trình Công an xã Tân Lập
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 03 Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại An Giang  
 
#1606169: Gói thầu số 02 Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 02 Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Giang  
 
#1606168: Gói 1 Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói 1 Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ngãi  
 
#1606167: Xây lắp và hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Lạng Sơn  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008