Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1429850: Khu đô thị sinh thái Dream City
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển dự án: Khu đô thị sinh thái Dream City
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#1429849: Xây dựng mới trụ sở làm việc và nén tĩnh (02 tim)
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Đồng Tháp  
 
#1429846: Xây dựng nhà thường trực, nhà để xe, cổng
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng nhà thường trực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Nam Định  
 
#1429845: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Bình  
 
#1429842: Gói thầu xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thanh Hoá  
 
#1429839: Cải tạo sửa chữa trụ sở PGD Hội Nghĩa và nhà ATM
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở PGD
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bình Dương  
 
#1429838: Xâp lắp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xâp lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1429836: Xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1429826: Xây lắp + thiết bị (bao gồm hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp + thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Bình  
 
#1429825: Gói thầu số 07: Thi công xây lắp hạng mục
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 07: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại An Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008