Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1661209: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ và thương mại tổng hợp tại xã Gia Đông
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước dự án: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ và thương mại tổng hợp tại xã Gia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Ninh  
 
#1661197: Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước dự án: Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm, huyện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bắc Ninh  
 
#1661184: Gói thầu số 4 Toàn bộ phần xây lắp
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 4 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20181235908 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1661180: Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thanh Hoá  
 
#1661175: Cải tạo nhà B7 thành nhà khách chuyên gia
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo nhà B7 thành nhà khách chuyên gia tại khu nhà ở
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1661167: Gói thầu số 4 Xây lắp toàn bộ công trình
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 4 Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20181236805 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bình Thuận  
 
#1661164: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Dương  
 
#1661162: Cải tạo, sửa chữa trụ sở BHXH huyện Quảng Uyên
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở BHXH huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cao Bằng  
 
#1661156: Cải tạo, sửa chữa trụ sở BHXH huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở BHXH huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cao Bằng  
 
#1661151: Cải tạo, sửa chữa trụ sở BHXH huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở BHXH huyện Phục Hòa, tỉnh Cao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008