Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370929 Vietnam tenders
 
28804 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370929 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1698034: Gói thầu K.02: Thi công phần công tác kiến trúc
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu K.02: Thi công phần công tác kiến trúc còn lại thuộc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Lâm Đồng  
 
#1698025: Gói thầu số 4 Xây lắp toàn bộ công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 4 Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bình Thuận  
 
#1698019: Gói thầu số 05 XD: Bao gồm chi phí xây dựng
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 XD: Bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Yên  
 
#1698016: Nhà Văn hóa xã Mỹ Phước
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhà Văn hóa xã Mỹ Phước (Số thông báo: 20190214476 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Tiền Giang  
 
#1698014: Trùng tu di tích lịch sử Đình Dương Hòa
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trùng tu di tích lịch sử Đình Dương Hòa (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Tiền Giang  
 
#1698011: Sửa chữa trụ sở UBND xã Mỹ Phước
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa trụ sở UBND xã Mỹ Phước (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Tiền Giang  
 
#1698009: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thạnh Tân
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thạnh Tân (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Tiền Giang  
 
#1698004: Xây lắp, thiết bị thu sét + Chi phí hạng mục chung công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp, thiết bị thu sét + Chi phí hạng mục chung công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1698001: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20190215401 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Gia Lai  
 
#1697999: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (Đã bao gồm chi phí hạng mục chung)
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (Đã bao gồm chi phí hạng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nam  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008