Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1555465: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20180834449 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Sơn La  
 
#1555464: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình: Nhà ủ mủ, bãi chứa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Kon Tum  
 
#1555463: Xây dựng mái che ngoài trời khu vực bãi than
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng mái che ngoài trời khu vực bãi than, nhà chứa chất thải
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Ninh Bình  
 
#1555462: Gói thầu số 11 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Dương  
 
#1555461: Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Vĩnh Phúc  
 
#1555337: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo vườn hoa
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo vườn hoa và các hạng mục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Thọ  
 
#1555336: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20180833743 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555335: Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc tại nhà A2, B1 năm 2018
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc tại nhà A2, B1 năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1555328: Xây lắp công trình: Nhà văn hóa truyền thống thôn Đông Lỗ 2
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nhà văn hóa truyền thống thôn Đông Lỗ 2, xã
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Vĩnh Phúc  
 
#1555318: San lấp mặt bằng, khối 01 phòng học và phòng chức năng
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: San lấp mặt bằng, khối 01 phòng học và phòng chức năng (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Đồng Tháp  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008