Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1430035: Warehouse construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction finished products warehouse and showroom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1430031: Work infrastructure returning
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 04 – HTSCL18: returning work infrastructure for improving underground LV area of Le Truc 1 transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1430026: Urban infrastructure improve
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for improving urban infrastructure in O Cho Dua ward 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1430022: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction Tran Nguyen Han secondary school in Phuoc Tinh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1430019: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction primary school in Cao Duong commune, Thanh Oai district, Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1430015: Practising room construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package XL - 01/2018: construction practising room of clinical emulation on 11th floor of ATCS centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1430010: Meeting hall construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 06: construction meeting hall and union house, supplementary works of head office of Ngoc Liep commune people’s committee, Quoc Oai district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1430008: Garbage transhipment station construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction power system and equipment for garbage transhipment station in Viet Hung, Phuc Loi wards, Long Bien district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1430004: Fire fighting station construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for construction fire fighting station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429999: Eco-Urban Area construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Name of the procuring entity: Hung Yen Department of Construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008