Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1661094: Working area repair
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for repairing working area of District 12 people’s committee. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661092: Working office construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for design, construction and installation interior for working office of PVEP in Vung Tau. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661084: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for construction technical infrastructure of land lot D26 at Cau Giay urban area in Yen Hoa ward, Cau Giay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1661081: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for construction technical infrastructure of land lot D34 at Cau Giay urban area. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1661076: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 01; construction infrastructure ( levelling surface, traffic system, water and drainage system, green
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1661070: Secondary school repair
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for repairing Le Quy Don secondary school . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661068: High school construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 25: construction anti – termite work for construction for Khuong Dinh high school . Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1661067: High school construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 26 construction and supply, installation equipment for substation for Khuong Dinh high school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1661062: Head office repair
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 3: repairing head office for Hanoi Skin and Venereal Diseases Hospital on Be Van Dan , Ha Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1661059: Head office repair
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for repairing head office of Hoc Mon district Civil Judgement Enforcement Branch . Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008