Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1555030: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction and installation equipment for new residential area in Lac Dao commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#1555026: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for construction technical infrastructure of land use right auction at Dong Lang field in Ha Thach commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Phú Thọ  
 
#1555023: Suburban area construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Cancellation of invitation for bid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1555019: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 11: levelling, stone embankment , kitchen + canteen of agency + teachers of 300 seats (S6) of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1555017: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for levelling surface at lot 28 for the project of technical infrastructure of Chau Duc industrial zone. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1555015: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for levelling surface at Lot 30 for the project of technical infrastructure of Chau Duc industrial zone. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1555011: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for levelling surface at Lot 33 for the project of technical infrastructure of Chau Duc industrial zone. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1555008: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for levelling surface at Lot 34 for the project of technical infrastructure of Chau Duc industrial zone Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1555005: School upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for upgrading Son Ca kindergarten, Nguyen Du secondary school in Phuoc Trung ward. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1555002: School upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for upgrading Nguyen Thanh Dang secondary school in Hoa Long commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008