Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370867 Vietnam tenders
 
28804 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370867 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1698237: Head office construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 03 construction head office in Pa Hu commune . Tram Tau district, Yen Bai province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698234: Head office construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 03 construction head office in Pa Lau commune, Tram Tau district, Yen Bai province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698230: Head office construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 03: construction head office of Police of wards of Quang Trung, Le Loi, Ngo Quyen . Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1698228: Fire water pipeline system repair
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for repairing fire water pipeline system and watering system for landing area P1 at terminal T1. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1698221: Filling station construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction Binh Thanh filling station. Funding source: Equity capital and loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698219: Forest planting
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for planting forest by native plants ( 50ha). Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1698217: Floor upgrade
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for upgrading floor for Tan Binh district military board at No 403 Truong Chinh, P14 Tan Binh district HCM
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1698211: Culture house construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for construction culture and sport house in Hieu Nhan – Hieu Tin - Hieu Hau hamlets in Hieu Nghia commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698207: Culture house construction
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 02 construction yard, garden, gate, fence for culture house in Xuan Le hamlet. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698203: Cemetery improve
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for improving people’s cemetery in Kim Chung commune ( Dai Tu, Yen Vinh hamlets). Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008