Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1606172: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction Thoi Thanh secondary school and high school. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1606170: Store station construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for design, supply equipment , material and technical service and construction for the project of store station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1606164: Research centre construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction and installation auxiliary equipment for the project of capacity of researching of equivalence of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1606160: Rock spreading
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for spreading rock for anti – landslide of substation 500kv O Mon. Funding source: production . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606158: Meeting hall repair
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for repairing meeting hall of Ward 5 People’s committee. Funding source: state budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606153: Medical centre construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction and installation equipment for Den Sa Van medical centre. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Trị  
 
#1606151: Medical centre construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction and installation equipment for medical centre in Ta Lo hamlet, Sa Muoi district, Salavan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Trị  
 
#1606150: Medical centre construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 02: construction medical centre in Phuoc Hoa commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Ninh Thuận  
 
#1606146: Market construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for construction headwork market in IaKring ward, Pleiku city. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Gia Lai  
 
#1606144: Land clearance demolishing
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 10: demolishing land clearance for the project of upgrading memorial of Ho Chu Tich’s house and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008