Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1483345: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction MV optical cable at Telecom Centre No 8.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1483344: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for improving communication wire on roads in district 12.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483342: Access network construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction broadband fixed access network.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1483335: Workshop improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for improving workshop of Dong Thap Muoi vocational high school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Long An  
 
#1483332: Workshop construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: construction printing workshop for Bac Ninh Newspaper
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bắc Ninh  
 
#1483330: Working building construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 01: construction working building for Quy Nhon city police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Định  
 
#1483327: Working building construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction working building for Phu Yen district public administration centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Sơn La  
 
#1483284: Warehouse improve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for improving warehouse of Loc Ninh power branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Phước  
 
#1483281: Working building construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction working building of union in Au Lau commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Yên Bái  
 
#1483279: Working building construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction working building of Tuy Phong district military board. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Thuận  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008