Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1482919: (Gia hạn) Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482918: (Gia hạn) Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bạc Liêu  
 
#1482917: (Gia hạn) Tư vấn quản lý dự án
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn quản lý dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bạc Liêu  
 
#1482916: (Gia hạn) Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bạc Liêu  
 
#1482915: (Gia hạn) Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát khảo sát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1482914: Lập dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử ngã ba
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Sơn La  
 
#1482913: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ngãi  
 
#1482912: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC và dự toán công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC và dự toán công trình:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Giang  
 
#1482911: Gói thầu QB:3-TV:5: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QB:3-TV:5: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Nghệ An  
 
#1482910: 10/TVGS-IWMC: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 10/XL-IWMC
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 10/TVGS-IWMC: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 10/XL-IWMC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Tĩnh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008