Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1661560: Tư vấn khảo sát thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Thái Nguyên  
 
#1661559: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 8
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 8 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Định  
 
#1661558: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 7
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 7 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Định  
 
#1661557: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 6 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Định  
 
#1661556: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 5
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 5 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Định  
 
#1661555: (Gia hạn) Tư vấn lập BCKTKT công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn lập BCKTKT công trình Xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661554: (Hủy thầu) Gói thầu TKGS “Lập PAKT-DT và giám sát thi công xây lắp công trình”
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu TKGS “Lập PAKT-DT và giám sát thi công xây lắp công trình”. (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1661553: (Gia hạn) Gói thầu số 10 Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2: Gói thầu số 10 Tư vấn kiểm định
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
#1661552: (Điều chỉnh) Gói thầu BL-CS-20 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu BL-CS-20 Tư vấn khảo sát,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bạc Liêu  
 
#1661551: (Điều chỉnh) GS-K1801002 Tư vấn giám sát Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: GS-K1801002 Tư vấn giám sát Thi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008