Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1429779: Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát lập BCNCNKT, TKBVTC, HSMT và thiết kế nội thất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đồng Nai  
 
#1429777: Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đồng Nai  
 
#1429773: Lập TKKT-DT công trình khai thác phần lò giếng
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập TKKT-DT công trình khai thác phần lò giếng khu Cánh Gà, Mỏ than Vàng Danh - Công ty than Vàng Danh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
#1429769: Gói 2: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
#1429766: Gói thầu tư vấn số 04: Tư vấn thiết kế
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu tư vấn số 04: Tư vấn thiết kế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Giang  
 
#1429760: Xây dựng đề án thành lập Thị trấn Tiên Thủy
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng đề án thành lập Thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bến Tre  
 
#1429754: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429751: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429744: tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1429742: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008