Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1555544: (Gia hạn) Khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Tây Ninh  
 
#1555542: (Gia hạn) Gói thầu số 36 “Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 36 “Điều tra, tư vấn khảo sát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555541: (Đính chính) Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát lập BCNCKT
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo đính chính tên gói thầu: Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát lập BCNCKT + Chi phí khảo sát địa hình lập
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Phước  
 
#1555538: Tư vấn cho gói thầu Xây dựng 5 tiêu chuẩn Việt Nam
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo mời thầu: Tư vấn cho gói thầu "Xây dựng 5 tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến tính hiệu quả năng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1555537: Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro cho Nhà máy Nhiệt điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Thuận  
 
#1555535: Gói thầu số 01 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
#1555532: Gói thầu 01/TVTK Tư vấn khảo sát, lập TKKT bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01/TVTK Tư vấn khảo sát, lập TKKT bản vẽ thi công (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Tuyên Quang  
 
#1555531: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mở rộng,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
#1555529: Gói thầu số 09 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Dương  
 
#1555528: Gói thầu số 08 Tư vấn quản lý dự án
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08 Tư vấn quản lý dự án (Số thông báo: 20180834577
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008