Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370915 Vietnam tenders
 
28804 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370915 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1698269: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự toán (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1698268: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1698265: NPC-110/TDTM/ĐTM-TV01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: NPC-110/TDTM/ĐTM-TV01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1698264: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1698259: Gói thầu số 15: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đồng Nai  
 
#1698255: Gói thầu số 02TT: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02TT: Giám sát thi công xây lắp xây lắp và lắp đặt thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Lai Châu  
 
#1698252: Lập điều chỉnh quy hoạch chung
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trung tâm hành chính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Nam  
 
#1698250: Gói thầu số 08 Kiểm toán quyết toán
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08 Kiểm toán quyết toán (Số thông báo: 20190215255 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Giang  
 
#1698246: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20190214626
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Vĩnh Phúc  
 
#1698244: Kiểm toán đợt 1
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán đợt 1 (Số thông báo: 20190214780 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008