Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1605582: (Gia hạn) Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư đốt rác phát điện
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư đốt rác phát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605581: (Điều chỉnh) Gói thầu số 7 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 7 Giám sát thi công xây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
#1605580: (Hủy thầu) Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Thông báo hủy mời thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (Số thông báo: 20181032279 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605579: (Đính chính) Lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Thông báo đính chính Thời gian phát hành HSMT, thời điểm đóng thầu và giá bán HSMT: Lập thiết kế bản vẽ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đồng Nai  
 
#1605578: (Hủy thầu) Gói 9: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Thông báo hủy mời thầu: Gói 9 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20181028112
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Đà Nẵng  
 
#1605575: Gói thầu số 01/KT-ĐTXD2018 Tư vấn Kiểm toán quyết toán
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01/KT-ĐTXD2018 Tư vấn Kiểm toán quyết toán dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Nam  
 
#1605573: Gói thầu số 02/KT-ĐTXD2018 Tư vấn Kiểm toán quyết toán dự án
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02/KT-ĐTXD2018 Tư vấn Kiểm toán quyết toán dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Nam  
 
#1605562: Gói số 25 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 25 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Tiền Giang  
 
#1605559: 01.TV Tư vấn khảo sát địa hình lập Quy hoạch
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.TV Tư vấn khảo sát địa hình lập Quy hoạch phân khu thị trấn Vũ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Tĩnh  
 
#1605557: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20181038215
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008