Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370959 Vietnam tenders
 
28804 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370959 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1698161: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply supervision service for construction for kindergarten No 12. Funding source: state budget . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1698156: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 6: supply supervision service for construction gridline and substation in Can Loc district in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1698154: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 6: supply supervision service for construction gridline and substation in Duc Tho township and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1698149: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply supervision service for construction km0+000 to km5+600 (Co Chu bridge) and branch of provincial
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698146: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 6a: supply supervision service for construction distribution substations in Vo Nhai, Phu Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698145: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply supervision service for construction road and drainage system on ring road in western from highway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Đà Nẵng  
 
#1698141: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 02TT: supply supervision service for construction IT works in 2018. Funding source: depreciation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698137: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package TV02-2019: supply consulting service for verification coal, oil, limestone in 2019. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698135: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply consulting service for checking, analysing, determining observation data of Pleikrong, Ialy, Se San 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1698129: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 15: supply consulting service for auditing the completed project of Cau Dau water reservoir in Long
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008