Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1606121: Supervision service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 7: supply supervision service for construction and installation equipment for the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hải Phòng  
 
#1606119: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 2a: supply supervision service for package 2 of enlarging Binh Thuan medical college. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bình Thuận  
 
#1606117: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply supervision service for package 1 of construction, supply and installation equipment for Long My –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hậu Giang  
 
#1606116: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 5: supply supervision service for construction from km0+00 to km0+885 of embankment No 1 on
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Lào Cai  
 
#1606107: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 25: supply supervision service for construction and installation equipment for the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Tiền Giang  
 
#1606105: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 03: supply supervision service for the project of construction Ninh Binh specialized high school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Ninh Bình  
 
#1606104: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply supervision service for construction Ly Nam De high school in Pho Yen town. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Thái Nguyên  
 
#1606102: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply supervision service for construction and installation equipment for practising and experimental
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Phú Thọ  
 
#1606100: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply consulting service for choosing for investor for processing for solid waste by generator burning
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1606099: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply consulting service for building database of Education & Training. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008