Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1483074: Survey service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply survey service for hydrological of salinization
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483073: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply supervision service for construction 02 projects
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483072: Supervision service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply supervision service for the project of upgrading LAN, replacing computer system for state-owned organisations in Bac Lieu province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bạc Liêu  
 
#1483071: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: supply supervision service for construction gridline 35kV Truc Lau – Luc Yen (Truc Lau – T12-7).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Yên Bái  
 
#1483070: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package QB:4-TV:4-02: supply supervision service for package QB:4-XD:2 of components No 4 in Quang Binh province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Nghệ An  
 
#1483069: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 10/TVGS-IMWC: supply supervision service for package 10/XL-IWMC of construction Dap Hau sewer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Tĩnh  
 
#1483068: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for consulting service for managing the project of upgrading LAN, replacing computer system for state-owned organisations in Bac Lieu province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bạc Liêu  
 
#1483067: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of upgrading LAN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bạc Liêu  
 
#1483066: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply consulting service for survey , planning feasibility study , technical design, general estimation. Working draw design
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483065: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 5: supply consulting service for supervision for survey for planning feasibility study for the project of substation 220kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008