Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1554841: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 11 – GS18: supply supervision service for construction substation in ba Dinh district phase 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1554837: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 12 – GS18: supply supervision service for construction underground cable from feeder 464 of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1554833: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 8: supply supervision service for construction and equipment for Agro-forestry and Fisheries
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1554832: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply supervision service for upgrading road DH15 in Van Lam district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1554829: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply supervision service for construction and installation equipment for new residential area in Lac Dao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1554825: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply supervision service for package 02 of construction from km4+44.04 to km6+570.41 of road in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Kon Tum  
 
#1554821: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply supervision service for construction classrooms in Dinh Lap district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Lạng Sơn  
 
#1554819: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for package 09: supply supervision service for construction and installation equipment for 6-storey lecture hall
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hải Dương  
 
#1554816: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply supervision service for upgrading DH72, DH74 in Kim Dong district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1554812: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Bid for supply supervision service for construction water supply system in Tu Mo Rong district. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Kon Tum  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008