Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1661034: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 04: supply supervision service for construction and installation equipment for water supply system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1661022: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 02/TV-GS: supply supervision service for improving gridline in Song Hinh, Son Hoa districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1661021: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 01/TV-GS: supply supervision service for improving gridline in Song Cau town, Dong Xuan, Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1661018: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply supervision service for package 8 of construction road from highway 19 (from Quy Nhon port to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1661013: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply supervision service for package 7 of construction road from highway 19 (from Quy Nhon port to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1661010: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply supervision service for package 6 of construction road from highway 19 (from Quy Nhon port to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1661005: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply supervision service for package 5 of construction road from highway 19 (from Quy Nhon port to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1661002: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package BL-CS-20: supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Nam
Southern
 
 
#1660998: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package GS-K1801002 supply consulting service for supervision for construction for feeder 22kv Go Sao ,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1660996: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply consulting service for planning for technical economic report for construction feeder of exploitation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008