Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1590677: MBLAND Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
01-10-2018
Auction: 20,280,265 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 12,366 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1587074: Binh Da Housing Development Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
26-9-2018
Auction : 2,203,500 shares, par value: 10,000 dong./share. Starting price: 14,600 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Đồng Nai  
 
#1549539: Dong Thap Petroleum Trading Company Limited shares auction
Đăng ngày Posted:
10-8-2018
ANNOU CEME T OF SALE OF PUBLIC SHARES DONG THAP PETROLEUM TRADING COMPANY LIMITED
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Đồng Tháp  
 
#1548835: PUBLIC ANNOUNCEMENT ON THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES
Đăng ngày Posted:
09-8-2018
PUBLIC ANNOUNCEMENT ON
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1516671: Gia Lai Coffee Limited Co share auction
Đăng ngày Posted:
03-7-2018
INFORMATION MAJOR ON SHARES OFFERED FOR AUCTION INFORMATION OF GIA LAI COFFEE LIMITED COMPANY
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Gia Lai  
 
#1516663: Bien Ho Tea Limited Co shares auction
Đăng ngày Posted:
03-7-2018
INFORMATION MAJOR ON SHARES OFFERED FOR AUCTION INFORMATION OF BIE HO TEA U ITED CO P
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Gia Lai  
 
#1497629: CIMAS Engineering Co., Ltd. Shares auction
Đăng ngày Posted:
11-6-2018
Auction shares with value
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hà Nội  
 
#1497628: Technical Centre for Natural Resources and Environment shares auction
Đăng ngày Posted:
11-6-2018
Auction: 85,600 shares, par value
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Sơn La  
 
#1460895: Saigon Postel Corp shares auction
Đăng ngày Posted:
28-4-2018
Auction: 10, 254, 443 share, par value: 10,000 dong/share, starting price: 12, 038 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1437686: Song Hong Energy Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
29-3-2018
Auction: 3,288,750 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 11,890 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008