Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1426331: Hanoi Construction and Trading Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
13-3-2018
Auction: 60,000 share, par value: 100,000 dong/share, starting price: 151,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1424920: Science and Technical Printing Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
09-3-2018
Auction: 800,760 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 11,000 dong/share/
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1422152: Thong Nhat Electromechanical Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
05-3-2018
Auction: 6,707,000 shares, par value: 10,000 dong/share, staring price: 42,400 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1422151: Bac Kan Transportation Mean Registration Centre shares auction
Đăng ngày Posted:
05-3-2018
Auction: 225,417 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Bắc Kạn  
 
#1421638: Nam Chien Hydropower Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
02-3-2018
Auction:4,194,609 shares, par value: 10,000 dong/share., starting price: 14,850 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Sơn La  
 
#1419283: Hapulico Industrial Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
27-2-2018
Auction: 263,202 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 22,200 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hưng Yên  
 
#1419278: Hanoi Trade Corporation (Hapro) shares auction
Đăng ngày Posted:
27-2-2018
Auction: 75, 926,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 12,800 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1417181: Vosa Land Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
24-2-2018
Auction: 5,150,000 shares, par value: 10,000 dong/share. Starting price: 13,100 dong/.share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1414728: Southern Foodstuff Corp shares auction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Auction:114,831,000 dong., par value: 10.000 dong/share, starting price: 10,100 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1414725: Natural Resources and Marine Environment Co shares auction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Auction: 711,800 shares, par value: 10,000 dong/share , starting price: 11,033 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008