Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370959 Vietnam tenders
 
28804 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370959 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#1698307: (Hủy thầu) Bảo hiểm y tế và tai nạn cho nhân viên
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo hủy mời thầu gói thầu: Bảo hiểm y tế và tai nạn cho nhân viên Công ty TNHH khí nhiên liệu giao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1698305: (Gia hạn) Cung cấp màng ô bọc năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Cung cấp màng ô bóng kính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1698303: (Hủy thầu) Gói thầu số 4 Di dời tài sản và trang thiết bị làm việc
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo hủy mời chào hàng gói thầu: Gói thầu số 4 Di dời tài sản và trang thiết bị làm việc tới địa điểm mới
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1698301: (Điều chỉnh) Gói thầu số 4 Bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành YCBG và Hạn cuối tiếp nhận BG gói thầu: Gói thầu số 4 Bảo hiểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bắc Kạn  
 
#1698298: (Điều chỉnh) Mua bảo hiểm khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và Thời điểm đóng thầu: Mua bảo hiểm khách du lịch tham
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ninh  
 
#1698292: (Điều chỉnh) Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình (08 công trình)
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành YCBG và Hạn cuối tiếp nhận BG gói thầu: Gói thầu số 6: Bảo hiểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bắc Kạn  
 
#1698288: (Điều chỉnh) Mua sữa đặc có đường bồi dưỡng hiện vật
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSYC, thời điểm đóng thầu và Giá bán 1 bộ HSYC gói thầu: Mua
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1698284: Cung cấp quà tặng vali cho ABBANK
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào giá cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp quà tặng vali cho ABBANK.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1697758: Trồng rừng bằng cây bản địa (50ha)
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trồng rừng bằng cây bản địa (50ha) (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1697458: Gói thầu 01: Bảo hiểm cháy nổ công trình Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Bảo hiểm cháy nổ công trình Nhà thi đấu đa năng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008