Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#1429615: (Điều chỉnh) Sản xuất các vật phẩm, tài liệu truyền thông
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 3: Sản xuất các vật phẩm, tài liệu truyền thông.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1429611: (Hủy thầu) 02-BH: Bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo hủy mời thầu: 02-BH: Bảo hiểm công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Đà Nẵng  
 
#1429600: (Gia hạn) Gói thầu số 01: Duy trì cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 01: Duy trì cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Đồng Nai  
 
#1429595: Sản xuất và phát sóng các sản phẩm truyền hình tuyên truyền
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Tên gói thầu: Sản xuất và phát sóng các sản phẩm truyền hình tuyên truyền về dự án trên đài truyền hình địa phương năm 2018 - 2019.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Kon Tum  
 
#1429591: Bảo hộ lao động
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo hộ lao động
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ninh  
 
#1429580: Mua sắm sữa chi trả phụ cấp độc hại
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm sữa chi trả phụ cấp độc hại cho nhân viên Y tế thị xã Đông Triều năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ninh  
 
#1429575: Đo kiểm giám sát môi trường
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Đo kiểm giám sát môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bình Phước  
 
#1429570: Thuê bảo vệ an ninh chuyên nghiệp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê bảo vệ an ninh chuyên nghiệp năm 2018 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hậu Giang  
 
#1429566: Duy trì cây xanh
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Duy trì cây xanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Tây Ninh  
 
#1429563: Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Long An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008