Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#1661562: Bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20181238142 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1660199: (Gia hạn) Thiết kế và in ấn Đặc san
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thiết kế và in ấn Đặc san (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bình Dương  
 
#1660198: (Hủy thầu) Mua chỉ may
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo hủy mời thầu: Mua chỉ may (Số thông báo: 20181208689 - 00. Thời điểm đăng tải: 05/12/2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1660196: (Điều chỉnh) Thuê dịch vụ vệ sinh các khu văn phòng làm việc hành chính
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh các khu văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ngãi  
 
#1660193: (Gia hạn) In ấn lịch để bàn và sổ công tác năm 2019 cho Kiểm toán nhà nước
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: In ấn lịch để bàn và sổ công tác năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1660192: (Gia hạn) Gói thầu số 4 Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2019
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 4 Thuê dịch vụ bảo vệ năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1660190: (Gia hạn) Gói số 3 Thuê dịch vụ vệ sinh năm 2019
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói số 3 Thuê dịch vụ vệ sinh năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1660188: (Gia hạn) Gói số 1 Quét dọn, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói số 1 Quét dọn, thu gom vận chuyển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1660187: (Gia hạn) Gói thầu NPC-KFW3MV/LV-DVCT05: Đo vẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu NPC-KFW3MV/LV-DVCT05: Đo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Thái Nguyên  
 
#1660185: (Gia hạn) Gói thầu số 02-PTV Bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
18-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 02-PTV Bảo hiểm công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Kon Tum  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008