Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1430285: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply uniform for Gia Lai Veterinary and Livestock Division
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#1430284: Warehouse equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply warehouse equipment and tools for repairing technical equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1430283: Sheet aluminium blank supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 3:supply sheet aluminium blank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1430282: Sport equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply sport equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1430281: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply service for producing for products , communication documents.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1430280: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply service for installation equipment for measuring density of dust and exhaust of plant No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1430279: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply service for delivering for documents
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1430278: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 01/18-RB-CCP/XNK: supply service for covering pipe Clock Spring for pipeline 16”-PG-E-104 on Riser Block of CCP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1430277: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply service for transporting coal by waterway in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1430276: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package CD-013/18: supply service for adjusting and certificating for oil metering system and Compact Prover in 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008