Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1660878: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Procuring agency: Vietsovpetro Joint Venture
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1660876: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply service for processing for jumper ONT 2,5m SC/UPC-SC/APC and SC-APC/SC-APC. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1660875: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply service for loading, transporting coal, stone, earth in 2019. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1660872: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply service for pickup workers in 2019. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1660868: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package DV-421/18-NIPI: supply service for stratigraphic analysis of well R-55. Funding source: block 09-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1660864: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package DV-273/17-XNXL-WTCP: supply service for launching Module Train A by trailer. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1660861: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply service for transporting rubber latex materials in 2019. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1660858: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for package 30: supply service for testing and adjusting gas furnace No 01 and 02 of Duyen Hai 1 thermal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1660857: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply service for keeping for bicycle and motorbike for customers going to working of government office .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1660850: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply service for adjusting operation of engine No 1. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008