Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370867 Vietnam tenders
 
28804 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370867 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1698061: Suitcases supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply suitcases for ABBANK. Bidding document available from 9:00 on February 18 to 14:00 on February
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1698060: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Hanoi People’s Court announced to cancel the bid for package 4 supply service for moving for assets and working
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1698057: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply manpower service for anti-corrosion paint for Ca Mau 12 power plant in 2019. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698053: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 50: supply service for cleaning ash silo No 3 and dredging mud of water reservoir of Duyen Hai 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698047: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply service for printing Quang Tri Newspaper. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1698046: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply insurance service for the project of construction gridline 35kV from substation 110kV E8.16 to An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698043: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply service for repairing elevator system of plant No 2. Funding source: big repairing capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698040: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for supply service for testing safety of equipment and machinery. Funding source: Article 03.05.28.04. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1698037: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 491/18-3347/DH-BDSC-S: supply service for manufacturing and installation pipeline and steam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1698035: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Bid for package 9 supply service for planning for position map for compensation for land clearance for land
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008