Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1483035: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply uniform for Nghe An Veterinary and Livestock Division
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#1483034: Snail supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 1: supply snails and industrial food
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Khánh Hoà  
 
#1483033: Safety signboard supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply safety signboard
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483032: Service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply service for packaged conference room for introducing for films and broadcasting programmes at 1st floor of Daewoo Hanoi Hotel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1483031: Service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 01:supply service for collecting and transporting for solid waste from transhipment station to Tam Sinh Nghia factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483030: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Phu My Thermal Power Co announced to cancel the bid for supply service for maintaining camera system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483029: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package CD-052/18: supply service for adjusting and testing mechanical measuring equipment. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483028: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package VTB-013/18/DV: supply service for printing documents, signboards.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483027: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply service for repairing and replacing components for chiller y at conference centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483026: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply sanitation service for Binh Tan district Medical Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Long  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008