Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1605960: Sticky corn supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply HN88 sticky corn. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1605959: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply service for detecting for container by detector at Saigon port Border Gate Customs Branch area 1 of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605958: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for package 7: supply materials and service for repairing excitation system S2. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1605952: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply service for procedure for getting for certificate of land use right , house and assets on land. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605951: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
PetroVienam Domestics Exploitation Production Operating Co Ltd (PVEP POC) announced to cancel the bid for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605948: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
PetroVienam Domestics Exploitation Production Operating Co Ltd (PVEP POC) announced to cancel the bid for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1605946: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
State Treasury of Vietnam announced to cancel the bid for supply service for maintaining for power ysstem of head
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1605945: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply service for testing and maintaining loader of vertical shaft. Funding source: commercial loan. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1605944: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply service for repairing excavator TLGN 320C. Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1605940: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Bid for supply service for repairing truck Scania P340 14P-4932. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008