Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370959 Vietnam tenders
 
28804 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370959 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1697750: Gói thầu số 01 Mua thép hình I350 và I600
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Mua thép hình I350 và I600 phục vụ thi công công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1697748: (Gia hạn) Gói thầu số 20 Mua sắm vật liệu xây dựng các loại
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu số 20 Mua sắm vật liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1697745: Gói thầu số 4 Nội thất
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 4 Nội thất (Số thông báo: 20190215687 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1697372: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Sơn La  
 
#1696856: Lắp đặt nội thất, thiết bị
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt nội thất, thiết bị (Số thông báo: 20190210204 - 01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1696855: Thiết kế, thi công, lắp đặt nội thất
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế, thi công, lắp đặt nội thất văn phòng PVEP tại Vũng Tàu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1696853: Cung cấp vật liệu thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật liệu thi công xây dựng (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1696852: (Hủy thầu) Mua sắm nội thất bàn ghế Trụ sở làm việc mới của HĐND&UBND
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Thông báo hủy mời chào hàng gói thầu: Mua sắm nội thất bàn ghế Trụ sở làm việc mới của HĐND&UBND
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Thái Nguyên  
 
#1695664: Cung cấp vật tư sắt thép cho Giàn ĐH-01 phục vụ Drydock năm 2019
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư sắt thép cho Giàn ĐH-01 phục vụ Drydock
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1695662: HH03-2019: Cung cấp đá vôi năm 2019
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: HH03-2019: Cung cấp đá vôi năm 2019 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Thái Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008