Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Telecom infrastructure works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Telecom infrastructure works
 
#1552997: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction 11 underground cable in Bac Binh, Ham Tan, Phan Thiet , Tuy phong districts, Binh Thuan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1552996: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction 8 underground cable in Phan Thiet, Ham Thuan Nam, Tuy Phong, Bac Binh districts , Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1552995: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction 07 underground cable in Tan Thanh district Ba Ria Vung Tau province. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1552994: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction 08 underground cable in Ba Ria , Dat Do, Long Dien districts, Ba Ria Vung Tau province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1552993: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction 22 underground cable in Bac Binh, Ham Thuan Bac, Ham Thuan Nam , Lagi districts, Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1552992: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction 26 underground cable in Chau Duc, Dat Do , Long Dien , Tan Thanh , Xuyen Moc districts, Ba
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1552991: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2018
Bid for construction optical cable from TBA500kv Thuong Tin – 11 Cua Bac. Funding source: EVN. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1551014: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
13-8-2018
Bid for construction optical cable for improving for infrastructure of computer room A3 and substation 500kv Da
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1547648: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
08-8-2018
Bid for construction infrastructure of BTS stations in Nam Dinh province phase 2 Funding source: reinvestment and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1546517: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
07-8-2018
Bid for construction transmission lines of suspension optical cable and concrete column in Yen Bai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Yên Bái  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008