Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Telecom infrastructure works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Telecom infrastructure works
 
#1482390: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Bid for package XL-TT-01-18: supply materials, construction and insurance service for improving communication wire on lanes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482389: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Bid for package XL – TT-02- 18: supply materials, construction and insurance service for improving communication
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482387: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Bid for improving communication wire in Thoi An, Tan Thoi Hiep
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1482385: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Bid for construction infrastructure and transmission line of 07 of Vinaphone BTS stations in Tay Dak Lak area ,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Đăk Lăk  
 
#1482383: Access network construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Bid for construction access network at broadband fixed station LSN0435 at Nam urban area , Lang Son city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1482381: Access network construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2018
Bid for construction access network at broadband fixed station HUG8002 at Cat Tuong residential area in P3, Vi Thanh city Hau Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1481251: BTS infrastructure construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-5-2018
Bid for construction infrastructure of Anh Dung 3 BTS stations in hai Phong city .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1479540: Cable wire improve
Đăng ngày Posted:
22-5-2018
Bid for package 04 – DTXL – VT 2018 – DTRR: improving cable wire of electric post on lanes in Hoang Mai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1479535: Cable wire improve
Đăng ngày Posted:
22-5-2018
Bid for package 05 – DTXL – VT 2018 – DTRR: improving cable wire of electric post on lanes in Hoang Mai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1477273: IT system repair
Đăng ngày Posted:
18-5-2018
Bid for supply material, equipment and construction for IT system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008