Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Kiếm Nâng Cao Liên Lạc  
 
   
 Vietnam procurement
Home New Control Panel Login
 
 
Dau-Thau - Vietnam Tenders and Procurement
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
   
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
 
Vietnam Business Listings
Vietnam Banking and Finance
     
     
 
Tin Cập Nhật - Trên Cả Nước Vietnam Tenders - Countrywide
 
       
 
Phí hội viên Membership fees
Dau-Thau Intellasia Tenders Online ở Việt Nam là nguồn đấu thầu duy nhất do các cơ quan nhà nước, các tổ chức thương mại, các tổ chức viện trợ đưa ra.

Tin cập nhật - trên cả nước - Đăng ký hội viên với chi phí chỉ với US$5 một tháng Nhắp chuột vào đây
Dau-Thau Intellasia Tenders Online is Vietnam's single source of all tenders on offer by governmental agencies, commercial organisations or aid agencies.

Dau-Thau Intellasia covers all tenders throughout Vietnam and the provinces

Subscribe to a membership for all public procurement throughout the country for as low as US$5 per month. Click here
Hoặc, tải về form ghi danh Or, download subscription form to Dau-Thau Tenders
Tải về các thông tin chi tiết hướng dẫn cách sử dụng và đăng ký trang web Dau-Thau Tenders and Procurement tại đây! Detailed instructions on how to use Dau-Thau Tenders and Procurement can be downloaded here
   
   
***
Luật đấu thầu
Ðiều kiện đấu thầu:
ADB | WB | AusAID | Danida | SIDA
***
Tenders and procurement legal documents (Vietnamese)
Procurement rules:
ADB | WB | AusAID | Danida | SIDA
 
       
       
    top  
       
 
 
   
© Tri Tue A Chau Tenders 2006    
All Rights Reserved