Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Kiếm Nâng Cao Liên Lạc  
 
   
 Vietnam procurement
Home New Control Panel Login
 
 
Member Subscription
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
   
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
 
Vietnam Business Listings
Vietnam Banking and Finance
Dau-Thau
   
   
     
     
 
Đặt tin Subscriptions
 
       
 
 

Mục này hướng dẫn bạn cách đăng ký đặt tin Đấu Thầu và các thông tin mà bạn sẽ nhận được với tư cách là hội viên.

Dau-Thau Intellasia Tenders Online ở Việt Nam là nguồn đấu thầu duy nhất do các cơ quan nhà nước, các tổ chức thương mại, các tổ chức viện trợ đưa ra.

Chú ý:Tất cả các khách hàng của Intellasia đều được đăng nhập vào Đấu Thầu.

 

This page details the benefits of subscribing to Dau-Thau Tenders and Procurement and what you will receive as a member.

Dau-Thau Intellasia Tenders Online is Vietnam's single source of all tenders on offer by governmental agencies, commercial organisations or aid agencies.

You can post a listing notice for free if you belong to an organisation:

  Ưu điểm:   Features:
 

 

 • Thông báo qua email tới bạn một cách tự động những thông tin cập nhật nhất, tùy thuộc từ khóa tìm kiếm bạn đặt. Chức năng này giải thoát bạn khỏi công việc nhàm chán mất thời gian là việc đọc qua tất cả các thông tin đăng tải hàng ngày.
 • Cung cấp thông tin nhanh đáng ngạc nhiên, với các chức năng dễ dàng sử dụng
 • Giao diện song ngữ Việt - Anh
 • Kho thông tin đồ sộ, nhưng tìm kiếm rất thuận tiện
 

 

 • All Tenders and Procurement offers throughout Vietnam
 • Email alerts that automatically inform you of the latest opportunities based on keywords you specify. This avoids the time-consuming task of sifting through all tenders offered daily.
 • Extremely fast and easy to use
 • Available in both English and Vietnamese
 • Searchable archives
  Hội viên   Membership
 
 Hội viên thường
dong
Địa chỉ email người nhận sử dụng (online)
1
12 tháng
1.600.000
 
Nhiều tài khoản
Địa chỉ email người nhận sử dụng
5
Thời hạn một năm
6.600.000
 
 Bản tin Đấu Thầu Hàng Ngày + online
Từ thứ Hai đến thứ Sáu - một năm
2.200.000
 
Tải phiếu đặt tin
 
Đặt tin PayPal
 
Để đăng ký thuê bao dịch vụ của:
Tri Tue - Intellasia
 
 Standard membership
dong
Registered email recipients/users (online only)
1
One-year
1,600,000
 
.
 Multi-user account
Registered email recipients/users
5
One-year (dong)
6,600,000
 
 Daily Bulletins + online
Daily Tenders Bulletin + online 1Yr
2,600,000
(English and Vietnamese Bulletins)
Download subscription form
 
Subscribe via PayPal
 
More details of Daily Bulletins at:
Tri Tue - Intellasia
       
       
   
 • Free trial seven days
 • FAQ - more info about Dau-Thau Tenders and Procurement
  Để giải đáp mọi thắc mắc, vui lòng
liên hệ với chúng tôi
  If you have any further queries, please
contact us
       
 
    top  
       
 
 
     
     
     
       
 
 
   
© Tri Tue A Chau Tenders 2006    
All Rights Reserved